GEO5 styrkor

GEO5 är ett kraftfullt programvarupaket för att lösa geotekniska problem, som baseras på traditionella analytiska metoder och Finita Element-Metoden. De olika programmen verifierar specifika konstruktioner, vilket gör dem intuitiva och enkla att använda

Lösningar för de flesta geotekniska problem.

GEO5 är utvecklat för att lösa de flesta geotekniska uppgifterna, från de grundläggande uppgifterna (verifikation av grunder, murar, slänt-stabilitet), till de mest specialiserade programmen (analys av tunnlar, byggnadsskador orsakade av tunnlar, bergsstabilitet). Varje GEO5-program löser specifika typer av konstruktioner, så du behöver bara köpa de program du behöver.
användarvänligt gränssnitt

GEO5 består av enskilda program med enhetligt användargränssnittsom är enkla att använda.
 
från den geologiska undersökningen till den avancerade konstruktionen

GEO5 är ett omfattande programvarupaket som integrerar modellering av geologisk data med lösningar för alla avancerade geotekniska uppgifter.

kombination av analytiska metoder och FEM

Analytiska verifieringsmetoder ger effektiv och snabb konstruktion och verifikation. Det är möjligt att föra över den analytiska modellen in i FEM-programmet där konstruktionen är verifierad av Finita Element-Metoden. Jämförelse av de två metoderna ger ökad säkerhet och objektivitet. 
sammanlänkade program

Det är möjligt att överföra data mellan de individuella programmen. Geoclipboard™ och flera av programmen möjliggör överföring av hela konstruktionen för vidare analys.

BIM Support

Våra program möjliggör export till både IFC och LandXML. Detta är vanliga BIM-format som kan användas i tredjepartsprogram. Vid export behåller elementen sina beskrivningar, jordparametrar och andra objektegenskaper. 
  • omfattande utdata

    GEO5-programmen genererar tydlig text och grafiska utdata som lätt kan ändras utifrån användarens behov (lägga till företagets logotyp och infoga bilder). De skapade bilderna uppdateras automatiskt. Utdatan kan skrivas ut direkt från programmet, sparad som PDF eller exporterad till extern texteditor (MS Word).
Utbildningsmaterial

GEO5-mjukvaran är lätt att använda. Vi erbjuder flera olika utbildningsmöjligheter som inkluderar ingenjörsmanualer, kursunderlag, handledningar, kontextuell hjälp och användarguider.

 

PICHI Software är återförsäljare av FINE Softwares produkter GEO5 och FIN EC i Sverige.

info@pichisoft.se
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

© Copyright www.pichisoft.se