Nyheter i GEO5:s geoteknikprogram

Här kan du läsa om de senaste nyheterna i GEO5:s geoteknikprogram. I första filmen kan du se hur man skapar geologiska rapporter med loggmodulen till GEO5 Stratigrafi. I andra filmen visas hur man skapar geologiska tvärsnitt i tvärsnittsmodulen till GEO5 Stratigrafi. Tvärsnitten skapas utan andra CAD-program. I tredje filmen visas hur man kan exportera till BIM-IFC format.

GEO5 STRATIGRAFI LOGG

GEO5 STRATIGRAFI TVÄRSNITT

GEO5 BIM

GEO5 2020 NYHET: 3D MODELLERING/STRATIGRAFI

GEO5 2020 NYHET: ANNOTERING

SPONT

SPONT

 

GEO5 Översikt

GEO5 används av 5000 användare i 120 länder och 300 universitet. Här finns en översikt över de olika geotekniska programmen som ingår i GEO5 Professional. I GEO5 kan du verifiera dina konstruktioner med både analytiska metoder och Finita Element Metoden (FEM). Data från geologiska undersökningar kan importeras till GEO5 och användas för att bygga upp geologiska modeller. De geologiska modellerna kan sedan överföras till de andra geoteknikprogrammen för analys och dimensionering.


 

Ladda ner och prova GEO5!

Det finns flera olika hjälpmedel för att komma igång och använda GEO5:s geoteknikprogram . Första steget är att ladda ner en kostnadsfri demo av GEO5. I GEO5 finns en inbyggd kontextuell hjälp. Du kan använda den utmärkta användarhjälpen online eller ladda ner den som pdf. Det finns även möjlighet att lära sig programmet genom de olika instruktionsfilmerna. I ingenjörsmanualen går man igenom hur man med GEO5 löser vanliga geotekniska problem.

Testa GEO5:s geoteknikprogram kostnadsfritt, utan analysbegränsningar.

Här hittar du information om användargränssnitt, indata, standarder m.m.

Här kan du ladda ner användarhjälpen som pdf.

Ingenjörsmanualen består av 40 kapitel som beskriver olika geotekniska problem och hur de löses i GEO5.

Film: Hur man använder den kontextuella hjälpen i programmen. Överallt i programmet kan man trycka F1 så kommer du till en sida i manualen med relevant information.

Här hittar du instruktionsfilmer om de olika programmen.

Länk till Rikstermbanken där kan man söka efter svenska och engelska geotekniskatermer.

Eurokod och EKS 11

Här finner du information om europeisk konstruktionsstandard (Eurokod) samt andra standarder. I dagsläget är EKS 11 inte implementerad men i filmen "standarder och inställningar" visas hur du själv kan inställningar enligt EKS 11.

Här kan du läsa om olika standarder och inställningar som finns i GEO5. 

Film om hur man själv kan ställa in programmet enligt olika standarder.

Översatta eurokodtermer

TSFS 2018:57

EKS11 Boverkets konstruktionsregler

GEO5 lösningar

GEO5 är ett programvarupaket som har en lösning för de flesta geotekniska uppgifternaDe individuella programmen har samma användargränssnitt och kommunicerar med varandra. Varje program verifierar specifika konstruktioner. Här visas vilka program som används för att arbeta med stabilitets analys, utgrävningsdimensionering, murar och gabioner, ytlig grundläggning, djup grundläggning, sättningsanalys, tunnlar och schakt, geologisk kartläggning och fältundersökning.

GEO5 Stabilitetsanalys

GEO5 innehåller flera geoteknikprogram för analys av mark och bergslänter, dammar, nyligen byggda bankar och kontroll av stödmurars globala stabilitet.

geo5 släntstabilitet

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5 bergstabilitet

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5  MSE-Mur

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 jordspikning

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 
geo5 FEM
 

Singellicens: 2350 €/ 24 800 kr

geo5 fem vatten flöde
(tilläggsmodul)

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

Geo5 pålstabilisering
    

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5 redi-rock-mur
  

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 

GEO5 utgrävningsDesign

GEO5 möjliggör en komplett dimensionering och analys av många olika typer av vertikala spontsystem.

Spontarna kan förankras, stagas eller ej förankras. Det är också möjligt att beräkna berlinerspont.

geo5 spont- dimensionering

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 spont-kontroll

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5 schakt

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

 
 

geo5 stödmurar och gabioner

GEO5 innehåller flera geotekniskaprogram för dimensionering av stödmurar och stödjande konstruktioner. På så sätt har man behållit enkelheten och tydligheten i inmatningen. I varje program är det möjligt att göra analys av konstruktionen enligt geotekniska aspekter samt att verifiera murens material.

geo5 cantilever-mur

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5  jordspikning

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 gravitationsmur

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 gabion

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 
geo5 murad stödmur

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 prefab-mur

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 jordtryck

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 landfäste

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 
geo5  MSE-mur

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 redi-rock-mur

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 
 

geo5 ytlig grundläggning

GEO5 innehåller geotekniskaprogram för dimensionering av rektangulära och cirkulära grundplattor, väggsula och grundläggning av plattor med valfri utformning.  Programmet verifierar inte bara bärkapaciteten och sättningen, utan också armeringen av RC-konstruktioner.

geo5 pålfundament

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 platta

Singellicens: 1200 €/ 12600 kr

geo5  fem

Singellicens: 2350 €/ 24800 kr

geo5 balk

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 
geo5  landfäste

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 pålfundament  cpt

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 
 
 

geo5 djup grundläggning

GEO5 innehåller program för dimensionering av pålning. Det är nödvändigt att välja lämpliga program utifrån konstruktion och resultat av fältundersökningar.

geo5 påle

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 pål  cpt

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 pålgrupp

Singellicens: 700 €/7400 kr

geo5 mikropåle

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

 
geo5 fem

Singellicens: 2350 €/ 24 800 kr

 
 
 
 

geo5 sättningsanalys

GEO5 innehåller specialiserade geotekniskaprogram för sättning och konsolideringsanalys. Men sättningen hos en konstruktion kananalyseras i alla program för grundläggning. 

geo5 sättning

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5 fem

Singellicens: 2350 €/ 24 800 kr

geo5 fem konsolidering
(tilläggsmodul)

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5 pålfundament

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 
geo5 påle

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 pål  cpt

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 pålgrupp

Singellicens: 700 €/ 7400 kr

geo5 ground loss

Singellicens: 1200 €/ 12600 kr

 

geo5 tunnlar och schakt

GEO5 programmen används framgångsrikt för tunnelanalys. Med programmet kan man beräkna den påverkan som tunnel konstruktionen har på omgivande byggnader.

geo5 fem

Singellicens: 2350 €/ 24 800 kr

geo5 fem tunnel
(tilläggsmodul)

Singellicens: 2350 €/ 24 800 kr

geo5 ground loss

Singellicens: 1200 €/ 12600 kr

geo5 schakt

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

 

geo5 geologisk kartläggning

GEO5-programmen utvärderar data från geologiska fältundersökningar, skapar professionella datarapporter och geologiska modeller. Data från den geologiska modellen kan exporteras till GEO5:s dimensioneringsprogram.

geo5 stratigrafi
 

Singellicens: 600 €/ 6300 kr

geo5 stratigrafi logg
 

Singellicens: 600 €/ 6300 kr

geo5 stratigrafi tvärsnitt

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 
 

geo5 fältundersökningar

GEO5 tillhandahåller analys av strukturer direkt från fältundersökningensdata (CPT – cone penetration test, DMT – flat dilatometer test, PMT – pressuremeter test, SPT – standard penetration test)Alla typer av fältundersökningar kan matas in eller importeras till stratigrafiprogrammet.

geo5 pål  cpt

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 spont kontroll

Singellicens: 650 €/ 6800 kr

geo5  mikropåle

Singellicens: 450 €/ 4700 kr

geo5  pålfundament

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 
geo5 pålfundament cpt
 

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

geo5 stratigrafi
 

Singellicens: 600 €/ 6300 kr

geo5 stratigrafi logg
 

Singellicens: 600 €/ 6300 kr

geo5 stratigrafi Tvärsnitt 

Singellicens: 550 €/ 5800 kr

 

PICHI Software är återförsäljare av FINE Softwares produkter GEO5 och FIN EC i Sverige.

info@pichisoft.seAnmäl dig till vårtnyhetsbrev

© Copyright www.pichisoft.se